1. Zahájení, přivítání hostů

2. Členská základna

3. Vyhodnocení činnosti

4. Volba předsedy

5. Diskuse

6. Závěr

Zlatý cepín 2023

 • 2 štafety, z toho jedna kombinovaná Jiskra+Ádr
 • Tradičně zazářili senioři
 •  Dominantní Yetti (závod družstva Peru + štafeta + senioři

Jizerský člověk

Přeskok Kozel – Kozlí jehla

Poslední slanění – společenská část

 • Uspořádáno  v náhradním termínu – VOLT Jablonec

Vánoční výlet (slanění) Trniště

 • Uskutečněno, velice vydařená akce, společný podíl na uspořádání

Metodický den – chytání pádů 

 • Uskutečněno v tradičním termínu.  Báječná účast. Letos byla akce vylepšena o skupinový sjezd na lodích z Malé Skály

Skalní muž a žena

 •  Zrušeno 

Tatry 

 • Jednou na sklonku zimy a jednou na podzim. Velice úspěšné zájezdy

Obrovské množství výstupů (včetně opravdu hodnotných) v ČR i v zahraničí – viz příspěvky jednotlivých účastníků

Brigáda na Suškách

 • Velice kladně bylo hodnoceno zapojení našeho oddílu do brigády na Suchých skalách, kdy absolutní většina brigádníků byli právě naši členové 

Vajscimpl

Memoriál Standy Šilhána 

 • Velmi vydařená akce, konaná v oblasti Srázy – Poledník. Tentokrát doplněno o společenské setkání

 Po celý rok dokonale funguje sklad lezeckého materiálu, o který se stará Pavel Jirásek

Plán činnosti:

Poslední slanění

 • společenská část se uskuteční dne 9.12.2023 od 19,00 hodin v restauraci Na vyhlídce na Vekém Semerinku (Janov nad Nisou)
 • slanění:  Trniště  (dohodnout termín)

Memoriál Standy Šilhána

 • termín bude dohodnut

Zlatý cepín

 • podle situace

Chytání pádů

 • květen 2024 

Oddílové zájezdy

 • dohodneme dle aktuálních možností

Různé

Informace o nové webové stránce (otázka využívání AI)

Poděkování:

 • A. Bobkovi, P. Fischerovi, T. Diringerovi, Radimu Pelantovi a L. Oujezdskému za administrativní spolupráci
 • Mlejnisovi, Michalu, Radimovi a Adamovi za organizaci lezeckých akcí
 • Radimovi za zajištění oddílových triček a mikin
 • Pavlovi za vedení příručního skladu

Schválení oddílového příspěvku

Pokladna:

 • Zůstatek k 24.11.2023 činí  18.500,- Kč
 • Finanční transakce kontroluje revizní komise Luboš Oujezdský a Petr Fischer
 • Čerpání až do odvolání – lezecké akce a materiál – schváleno na poslední Výroční členské schůzi

Členství v oddíle

Objednání členství, pojištění a ČHS TRIO

 • Členské průkazy pro členy oddílu a rodiny objednává předseda či jiný zástupce oddílu prostřednictvím modulu Předseda. 
 • Zástupce oddílu může pro členy oddílu a rodiny objednat i balíček ČHS Trio a cestovní pojištění, vždy však pouze v základním tarifu Evropa 30.
 • Oddíloví členové si mohou objednat členský průkaz také sami v eshopu ČHS. Individuální objednávka je nutná v těchto případech: vyšší tarif pojištění, ČHS Trio s vyšším tarifem pojištění, platba prostřednictvím ÖAV

Refundace pro členy starší 76 let

 • Již uhrazený členský příspěvek člena ve věku 76 a staršího, který je členem horolezeckého oddílu, může být refundován z rozpočtu ČHS, a to v případě, že předseda oddílu o refundaci požádá. Refundace se provádí k datu stanovenému sekretariátem ČHS.

Platnost členského průkazu členů je od 1. 1. daného roku do 31. 1. následujícího roku.

více zde: https://www.horosvaz.cz/chs-informace/clenstvi-2024-novinky/