Poslední slanění 2021 se již neslo v daleko svobodnějším duchu než to předchozí, kdy jsme bojovali s různými omezeními v souvislosti s pandemickou situací. Včetně nejmenších dětí se nás na konci prosince na Trništi sešlo přibližně čtyřicet a o skvělou náladu tak nebyla nouze. Dorazily i naše kamarádky, které po celý rok místo lezení zaměstnávaly stejně krásné mateřské povinnosti.

Čenda Jirásek v duchu svých paličských tradic založil perfektní táborák, který jistě hřál o něco víc, než ten loňský. Zásoby dobrého jídla a pití byly takřka bezedné, a tak jsme hodovali až do úplné tmy. Rozhodně celou dobu bylo o čem si vyprávět a hlavně všichni jsme v rámci prastaré tradice absolvovali to poslední slanění 2021. U ohně bylo s kamarády příjemně, ale noc se pomalu ujímala své vlády a my jsme se jednotlivě i po skupinkách začali trousit do svých domovů. Ale dohořívající ohniště se ještě na noc dočkalo našich dvou kamarádů, Míry Vladyky a Honzy Dvořáka. Ti si uspořádali vlastní, skromnější, poslední slaněná.

Srdečná a kamarádská akce završila úspěšný rok 2021 a my máme před sebou rok nový, rok 2022. Začneme ho únorovým Posledním slaněním, tentokrát společenskou částí.

Fotografie jsou v malém rozlišení, omluvte prosím sníženou kvalitu