Přeskok Kozel – Kozí jehla. Radimova akce poděděná od táty